canlı destek

Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADIKAM) Avrupa’nın farklı ülkelerinin dilleri, edebiyatları ve kültürlerini akademik çalışmalar çerçevesinde incelemektedir. Bu akademik çalışmalar özellikle sosyal bilimlerden beslenmekle beraber güçlü edebi ve dilsel ögeler barındırmaktadır. Merkezin adında da geçen “dil” sözcüğü, diller ve kültürler arası iletişim yeterliliğine olan bağlılığını göstermektedir ki bu bağlılık Avrupa’nın tek bünyede çok dilli olduğu gerçekliğiyle çalışabilme olanağı sağlamaktadır. Merkezin amaçları arasında iletişimi geliştirmek, ortak araştırma ve çalışmaları desteklemek, çeviri üzerinden iş birliği kurmak ve bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek sayılabilir. ADIKAM’ın temel uygulama amaçları aşağıdaki maddelerce özetlenebilir:

  • Avrupa dilleri ve kültürleri üzerine temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek ve ulusal ve uluslararası işbirliklerinin önünü açmak,
  • Kültür ve dille ilgili bilimsel projeleri desteklemek,
  • Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi farklı bakanlıklar ile iş birliği kurmak,
  • Ulusal ve uluslarası paneller, seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve kongreler gibi dil ve kültür araştırma alanlarını kapsayan bilimsel etkinlikler düzenlemek.

Merkez, içiçe geçerek sürekli bir dönüşüm halinde olan Avrupa dilleri ve kültürlerinin sosyal değişimlerini algılayış sürecimizi geliştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Merkezin bünyesinde gerçekleştirilen araştırma ve seminerler, kültürel açılımlara yoğunlaşarak yerel uygulamalardan evrensel boyutlara açılan temaları ele alır.

Tarihçe

1997 yılında kurulan ADIKAM, Gertrude Durusoy (Müdür), Günseli Sönmez İşçi, Lütfiye Oktar, Semira Kortantamer ve Neşe Özgen’in önderliğinde Ege Bölgesi başta olmak üzere özellikle İzmir’de düzenlenen konferans ve paneller aracılığıyla dil çeşitliliğinin gerekliliğini her fırsatta vurgulamıştır. Merkez kurulduğu ilk yıllarda yalnızca uluslararası toplantılarda farklı dilleri tanıtmakla kalmamış, ayrıca  kültürler arası bağları oluşturan ögeleri incelemeye yoğunlaşmıştır.2004 yılında Tire-İzmir’de düzenlenen Lamartine Sempozyumu kültürlerin bir araya gelişlerini ve etkilerini inceleyen böylesi bir amaca hizmet etmiştir. 2004 yılında merkez Gertrude Durusoy önderliğinde, yönetim kurulunu Günseli Sönmez İşçi, Ersin Doğer, Semira Kortantamer ve Neşe Özgen’in oluşturduğu kadro ile çalışmalarına devam etmiştir. ADIKAM edebi çeviriler, diller ve kültürler ile ilgili tartışmaların ele alındığı farklı platformlar oluşturmaya ve 2008 yılı süresince gelişmeye devam etmiştir.

Ocak 2014 itibariyle yeni atanan kurulunu  Dilek Direnç (Müdür), Rezzan Silkü, Nergis Pamukoğlu Daş, Atilla Silkü, ve Yücel Aksan’ın oluşturduğu,  Züleyha Çetiner Öktem’in Etkinlik Koordinatörü olarak görev aldığı ADIKAM, etkinliklerine CineForum ve farklı konularda düzenlenen seminerler dizileri ile hız vermiş, yılı şimdiye kadar merkezin bünyesinde düzenlenmiş en büyük akademik toplantı olan “Myth-Making Across Boundaries” (Sınırların Ötesinde Mit-Üretim Konferansı) başlıklı, daha uzun yıllar sürecek bir konferans dizisinin ilki olarak planlanmış Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferansı ile tamamlamıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ