Çerez Örnek
canlı destek

Hakkımızda

Ege Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde kurulan Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADIKAM) Avrupa’nın farklı ülkelerinin dilleri, edebiyatları ve kültürlerini akademik çalışmalar çerçevesinde incelemektedir. Bu akademik çalışmalar özellikle sosyal bilimlerden beslenmekle beraber güçlü edebi ve dilsel ögeler barındırmaktadır. Merkezin adında da geçen “dil” sözcüğü, diller ve kültürler arası iletişim yeterliliğine olan bağlılığını göstermektedir ki bu bağlılık Avrupa’nın tek bünyede çok dilli olduğu gerçekliğiyle çalışabilme olanağı sağlamaktadır. Merkezin amaçları arasında iletişimi geliştirmek, ortak araştırma ve çalışmaları desteklemek, çeviri üzerinden iş birliği kurmak ve bilimsel ve kültürel toplantılar düzenlemek sayılabilir. ADIKAM’ın temel uygulama amaçları aşağıdaki maddelerce özetlenebilir:

*Avrupa dilleri ve kültürleri üzerine temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmek ve ulusal ve uluslararası işbirliklerinin önünü açmak,

*Kültür ve dille ilgili bilimsel projeleri desteklemek,

*Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi farklı bakanlıklar ile iş birliği kurmak,

*Ulusal ve uluslarası paneller, seminerler, sempozyumlar, konferanslar ve kongreler gibi dil ve kültür araştırma alanlarını kapsayan bilimsel etkinlikler düzenlemek.

 

Merkez, içiçe geçerek sürekli bir dönüşüm halinde olan Avrupa dilleri ve kültürlerinin sosyal değişimlerini algılayış sürecimizi geliştirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Merkezin bünyesinde gerçekleştirilen araştırma ve seminerler, kültürel açılımlara yoğunlaşarak yerel uygulamalardan evrensel boyutlara açılan temaları ele alır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ