canlı destek

Seminerler

 

2019 - Seminerler

 • Dr. Karin Yeşilada, “Memory Energies – Energy Fictions: A European Project on Migration to Germany’s Ruhr Mining Area and the Culture-Historical Implications for European Memory Work” 22 January 2019 
 • Dr. Mette Rudvin "The Representation of Nature in Oral Narrative:The Case of Norway" 13 Mayıs 2019 - 15:00
 • Dr. Mette Rudvin ""The Ethics of Translation and Interpreting" 13 Mayıs 2019 - 10:30
 • Dr. Mette Rudvin "Narrative Identity and Memory" 13 Mayıs 2019 - 13:00
 • Berhan Ocak, "Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Deneyimi – Workshop" (Studying MA Abroad - A Workshop) - 1 Nisan 2019
 • Dr. Gillian Alban, "Medusa Gaze Empowerment" 29 Nisan 2019
 • Gülçin Koçyiğit, "J. G. Ballard ve Sinema" (J.G. Ballard and Cinema) - 17 Aralık 2019
 • Dr. Gülden Hatipoğlu, "Moby Dick ve Modernite" (Moby Dick and Modernity) -  24 Aralık 2019

​2018 - Seminerler

 • Dr. Begüm Tuğlu Atamer “Avrupa Sineması’nda Postmodern Uyarlamalar: Samuel Beckett’in Happy Days Tiyatro Oyunu ve Filmi (Postmodern Adaptations in European Cinema: Samuel Beckett's Happy Days Play and Film)” 29 Kasım 2018 10:00
 • Assoc. Prof. Dr. Çiler Çilingiroğlu, "Avrupa Neolitik Dönemi'nin Kökeni olarak Anadolu (Anatolia as the Root of the European Neolitik Period) 13 Aralık 2018 14:00
 • Dr. Nikki Brown, “African- Americans and the American Revolutionary War” 17 Aralık 2018 15:30

2017 - Seminerler

 • Assoc. Prof. Dr. Yücel Aksan "Ortaçağ Avrupası'nda Yakılan Kadınlar: Şifacı Kadınlar, Ebeler ve Cadılar (Women at Stake in Medieval Europe: Healers, Nurses and Witches)" 31 Mayıs 2017  13:30

2017 – Yayın

          Ed. Assoc. Prof. Dr. Yücel Aksan -   “Saygıyla... Prof. Dr. Gertrude Durusoy" 

2016 - Konferans

 • Uluslararası Edebiyat ve Kültür Konferansı," Languages, Cultures and Gender" (11-13 Mayıs 2016)
  *Seçilen makaleler uluslararası bir yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır.

2016 – Seminerler

 • Dr. Karin Yeşilada
  “German-Turkish Screenpower – the Impact of Turkish – German Moviemakers in German Cinema and TV in the 21st Century"

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ