canlı destek

Etkinlikler

2021 - Seminerler

 • Prof. Dr. Cian Duffy, “John Keats and Narrative Poetry” 5 Mayıs 2021 17.00 (Online)
 • Dr. Anastasia Stelse, “A Writer's Life: Benefits of Multi-Genre Practice" 28 Nisan 2021 20.00 (Online)
 • Dr. Anastasia Stelse, “Workshop” 30 Nisan 2021 20:00 (Online)
 • Dr. Slobodan Dan Paich “Metaphor, Mirroring and Sharing: Story as Sapient Instrument” 31 Mayıs 2021 17.00 (Online)
 • Dr.Carlos Sans Mingo, “Wales, the great mystery of Britain”  8 Haziran 2021 17:00 (Online)
 • Dr. Aiketarini Delikonstantinidou “Theatre and digital games: a new poetics” 14 Haziran 2021 17:00 (Online)
   

2020 - Seminerler

Doç. Dr. Şerife Yalçınkaya, “Çağın Bir Aydını Olarak Atatürk” 16 Kasım 2020  (Online)

*Yapılması Planlanan Konferans Pandemi Sebebiyle Yayın Çalışmasına Dönüştürülmüştür:

3. Uluslararası Edebiyat ve Kültür Konferansı, “Eurasian Folk and Fairy Tales: Bridging Continents” , 06-08 May 2020

 

Sözlü edebiyattan doğan halk hikayeleri ve peri masalları, insan bilincinin derinliklerine gömülü şekilde sürekli olarak kültürel belleğin kumaşına yeniden örülmektedir. Çocuk masalları olarak kategorize edilen bu hikayeler, yalnızca insan zihninin özü ve işleyişine dair hayati bilgiler sunmakla kalmaz, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimlerin nasıl gerçekleştiğini anlamamıza da olanak sağlar. Bu hikayelerin sunduğu geniş imgeler, motifler ve arketipler, hikayelerin sürekli olarak yeniden düşünülmesi, yorumlanması ve yayılmasına yol açar. Halk  hikayeleri ve peri masalları farklı kültürlerin farklı gelenek ve göreneklerine göre şekillenmiş olsalar da, benzer işleyişi olan mekanizmalara işaret etmektedirler. Bu çerçevede, bu interdisipliner konferans farklı disiplinlerden araştırmacıları halk hikayeleri ve peri masallarının işlevi, aktarımı ve uyarlamalarını farklı açılardan incelemek, tartışmak ve çalışmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

 

2019 - Seminerler

 • Dr. Karin Yeşilada, “Memory Energies – Energy Fictions: A European Project on Migration to Germany’s Ruhr Mining Area and the Culture-Historical Implications for European Memory Work” 22 Ocak 2019 

 • Dr. Mette Rudvin "The Representation of Nature in Oral Narrative:The Case of Norway" 13 Mayıs 2019 - 15:00

 • Dr. Mette Rudvin ""The Ethics of Translation and Interpreting" 13 Mayıs 2019 - 10:30

 • Dr. Mette Rudvin "Narrative Identity and Memory" 13 Mayıs 2019 - 13:00

 • Berhan Ocak, "Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Deneyimi – Workshop" 1 Nisan 2019

 • Dr. Gillian Alban, "Medusa Gaze Empowerment" 29 Nisan 2019

 • Gülçin Koçyiğit, "J. G. Ballard ve Sinema" 17 Aralık 2019

 • Dr. Gülden Hatipoğlu, "Moby Dick ve Modernite" 24 Aralık 2019

 

2018 – Seminerler

 • Dr. Begüm Tuğlu Atamer “Avrupa Sineması’nda Postmodern Uyarlamalar: Samuel Beckett’in Happy Days Tiyatro Oyunu ve Filmi” 29 Kasım 2018 10:00
 • Doç. Dr. Çiler Çilingiroğlu, "Avrupa Neolitik Dönemi'nin Kökeni olarak Anadolu" 13 Aralık 2018 14:00
 • Dr. Nikki Brown, “African- Americans and the American Revolutionary War” 17 Aralık 2018 15:30

 

2017 – ETKİNLİKLER

             Kitap Çalışması: “Saygıyla... Prof. Dr. Gertrude Durusoy” (ed. Doç. Dr. Yücel Aksan)

             Seminer:

 • Doç. Dr. Yücel Aksan "Ortaçağ Avrupası'nda Yakılan Kadınlar: Şifacı Kadınlar, Ebeler ve Cadılar" 31 Mayıs 2017  13:30

 

 • 2016 - ETKİNLİKLER

  • Uluslararası Edebiyat ve Kültür Konferansı," Languages, Cultures and Gender" (11-13 Mayıs 2016)
   (Konferansta derlenen makaleler Uluslararası yayın/kitap olarak basılmıştır).

  • 2016 – Davetli Konuşmacılar

  • Dr. Karin Yeşilada
   “German-Turkish Screenpower – the Impact of Turkish – German Moviemakers in German Cinema and TV in the 21st Century

  •  

 • Şiir Dinletisi

3 Nisan 2015

Robyn Rowland Şiir Etkinliği

İçli Dışlı Bir Savaş: Gelibolu/Çanakkale 1915

 • Davetli Konuşmacılar

9 Mayıs 2014

Konuşmacı: Gregory Stournaras

"The Refugee Settlement of Nea (New) Ionia in Central Greece and the Contribution of the Population Exchange in the Urban Development of the City of Volos During the Middle War"

7 Mayıs 2014

Konuşmacı: Sypridon Sfetas

"Nationbildungsprozess auf dem Balkan im 19. und 20. Jahrhundert Ein Vergleich"

 

28 Nisan 2014

Konuşmacı: David Espey

"Americans in Vietnam: War Writing, Travel Writing, and Popular Culture"

 

19 Mart 2014

Konuşmacı: Gian Enrico Rusconi

"1914: Batıda Medeniyetler Savaşı"

 • Sineforum

8 Nisan-6 Mayıs 2014

Italyan Sineması

8 Nisan Pane e Tulipani Yönetmen: Silvio Soldini

15 Nisan Le Fate Ignoranti Yönetmen: Ferzan Özpetek

22 Nisan La Prima Cosa Bella Yönetmen: Paolo Virzi

29 Nisan Basilicata: coast to coast Yönetmen: Rocco Papaleo

6 Mayıs La Grande Bellezza Yönetmen: Paolo Sorrentino

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ