Çerez Örnek
canlı destek

1997 yılında kurulan ADIKAM, Gertrude Durusoy (Müdür), Günseli Sönmez İşçi, Lütfiye Oktar, Semira Kortantamer ve Neşe Özgen’in önderliğinde Ege Bölgesi başta olmak üzere özellikle İzmir’de düzenlenen konferans ve paneller aracılığıyla dil çeşitliliğinin gerekliliğini her fırsatta vurgulamıştır. Merkez kurulduğu ilk yıllarda yalnızca uluslararası toplantılarda farklı dilleri tanıtmakla kalmamış, ayrıca  kültürler arası bağları oluşturan ögeleri incelemeye yoğunlaşmıştır.2004 yılında Tire-İzmir’de düzenlenen Lamartine Sempozyumu kültürlerin bir araya gelişlerini ve etkilerini inceleyen böylesi bir amaca hizmet etmiştir. 2004 yılında merkez Gertrude Durusoy önderliğinde, yönetim kurulunu Günseli Sönmez İşçi, Ersin Doğer, Semira Kortantamer ve Neşe Özgen’in oluşturduğu kadro ile çalışmalarına devam etmiştir. ADIKAM edebi çeviriler, diller ve kültürler ile ilgili tartışmaların ele alındığı farklı platformlar oluşturmaya ve 2008 yılı süresince gelişmeye devam etmiştir.

Ocak 2014 itibariyle yeni atanan kurulunu Dilek Direnç (Müdür), Rezzan Silkü, Nergis Pamukoğlu Daş, Atilla Silkü, ve Yücel Aksan’ın oluşturduğu,  Züleyha Çetiner Öktem’in Etkinlik Koordinatörü, Begüm Tuğlu Atamer'in Proje Koordinatörü olarak görev aldığı ADIKAM, etkinliklerine CineForum ve farklı konularda düzenlenen seminerler dizileri ile hız vermiş, yılı şimdiye kadar merkezin bünyesinde düzenlenmiş en büyük akademik toplantı olan “Myth-Making Across Boundaries” (Sınırların Ötesinde Mit-Üretim Konferansı) başlıklı Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferansı ile tamamlamıştır. Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferans serilerinin ikincisi 2016 yılında "Languages, Cultures and Gender" (Diller, Kültürler ve Toplumsal Cinsiyet) başlığı ile düzenlenmiştir. Her iki konferansta seçilen makaleler kitap haline getirilerek uluslararası yayınevleri tarafından basılmıştır.

Ocak 2022 itibariyle düzenlenen yeni yönetim kurulunda Züleyha Çetiner Öktem (Müdür), Yonca Denizarslanı (Müdür Yardımcısı), Nilgin Tanış Polat (Yönetim Kurulu Üyesi), Esra Öztarhan (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Saniye Uysal Ünalan (Yönetim Kurulu Üyesi) görev yapmakta, Begüm Tuğlu Atamer ise Proje Koordinatörü olarak çalışmaktadır. Bu yıl alanında saygın çalışmaları olan davetli konuşmacılarla düzenlenen "ADİKAM Webinars" başlıklı yedi seminer etkinliğinin yanısıra, ADİKAM, Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferans serisini 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "Nautical Narratives" (Deniz Anlatıları) Konferansı ile sürdürmeyi planlamaktadır. 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ