canlı destek

Akademik kadro

Merkez Müdürü: Doç. Dr. Züleyha Çetiner Öktem

Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğretim Üyesi Yonca Denizarslanı

Yönetim Kurulu: 

Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan

Prof. Dr. Nilgin Tanış Polat

Doç. Dr. Esra Öztarhan 

Proje Koordinatörü:

Arş. Gör. Dr. Begüm Tuğlu Atamer


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ