Çerez Örnek

Konferanslar

Uluslararası Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferansları

Ege Üniversitesi Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADİKAM) farklı disiplinlerden genç ve deneyimli araştırmacıları iletişimi geliştirmek ve ortak araştırmaları desteklemek amacıyla bilimsel ve kültürel toplantılarla bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Her iki yılda bir düzenlenen Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferansları Serisi ve bu serinin sonucunda yayınlanan kitaplar bu amacın bir sonucudur.

Nautical Narratives (3-5 Mayıs 2023)

Eurasian Folk and Fairy Tales: Bridging Continents (6-8 Mayıs 2020)(Cancelled due to Covid-19)

Languages, Cultures and Gender (11-13 Mayıs 2016)

Mythmaking Across Boundaries (22-24 Ekim 2014)

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ