EGE ÜNİVERSİTESİ

Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Konferanslar

Uluslararası Edebiyat ve Kültür Çalışmaları Konferansları

Mythmaking Across Boundaries (22-24 Ekim 2014)

Languages, Cultures and Gender (11-13 Mayıs 2016)