EGE ÜNİVERSİTESİ

Avrupa Dilleri ve Kültürleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadro

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Dilek Direnç
Yönetim Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Dilek Direnç
Prof. Dr. Atilla Silkü
Prof. Dr. Rezzan Silkü
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu Daş
Yrd. Doç. Dr. Yücel Aksan
Faaliyet Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem