canlı destek

Kadro

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Dilek Direnç
Merkez Müdür Yardımcısı: 
Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem
Yönetim Kurulu Üyeleri: Prof. Dr. Dilek Direnç
Prof. Dr. Atilla Silkü
Prof. Dr. Rezzan Silkü
Prof. Dr. Nergis Pamukoğlu Daş
Doç. Dr. Yücel Aksan
Faaliyet Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Züleyha Çetiner Öktem
Proje Koordinatörü: Arş. Gör. Dr. Begüm Tuğlu Atamer


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ